בר מצוה – ליטאי 1

בר מצוה ליטאי 1

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~
~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~

בס"ד
בשבח והודיה להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
הננו מתכבדים להזמינכם
לשמחת בר המצוה של בננו היקר
ברוך מרדכי נ"י
שתתקיים אי"ה ביום חמישי י"ד בסיון תשע"ו (12 ליוני)
באולמי "ארגמן" רח' בית הדפוס 22 גבעת שאול ירושלים
סעודת מצוה בשעה 20:30
נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
אהרן צבי לוי ורעיתו