בר מצוה – ליטאי 3

בר מצוה ליטאי 3

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~
~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~

בס"ד
בשיר וקול תודה לקל הגומל עלינו
שהחיינו וקיימנו והגיענו
ליום הכנס בננו היקר
ברוך מרדכי נ"י
לעול תורה ומצוות בשעטו"מ
הננו מתכבדים להזמינכם
להשתתף עמנו בשמחת הבר מצוה
שתתקיים אי"ה ביום שני כ"ט אדר אור לר"ח ניסן תשע"ה (11.03.13)
באולמי "בית ישראל" היכל הזית
רח' עזרת תורה 18 ירושלים
בשעה 8:00 בערב
ננשמח לראותכם שמחים עמנו
בכבוד וביקר
אהרן צבי לוי ורעיתו