בר מצוה – ליטאי 2

בר מצוה ליטאי 2

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~
~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~

בס"ד
בשבח והודי'ה לה' יתברך שהגיענו ליום כניסת בננו
ברוך מרדכי נ"י
לעול תורה ומצוות
הננו מתכבדים להזמין את קרובינו וידידינו לעלייתו לתורה אי"ה
ביום שבת קודש פרשת וארא כ"ו טבת תשע"ו
בישיבת 'דבר ירושלים' רח' קצנלבוגן 53
הר נוף, ירושלים תובב"א
שחרית בשעה 8:00 בבוקר
קידושא רבא אחרי התפילה
נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
אהרן צבי לוי ורעיתו