כאן יהיה משפט שמתאר את המגוון בקטלוג ומדגיש כי הקטלוג הוא רק בסיס, ושניתן לעשות כל שינוי רצוי בכל אחד מהדגמים.