חתונה – חסידי 1

חסידי

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~
~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~
בעזהשי"ת
מהרה ה' אלוקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים
קול ששון  וקול שמחה
קול חתן  וקול כלה
ברוב שבח והודאה להשי"ת על כל הטוב והחסד שגמלנו
שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה
הננו מתכבדים להזמין את מע"כ וב"ב
להשתתף בשמחת כלולות בנינו היקרים שיחיו
החתן  הכלה
בנימין צבי נ"י עב"ג נעמי תחי'
שתתקיים בעזהשי"ת למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
ביום רביעי לסדר "למען ייטב לך ולבניך אחריך" פרשת ראה
כ"ז במנחם אב התשע"ה הבעל"ט ( 12 אוגוסט למס')
באולמי "גוטניק" רח’ בית הדפוס 11 ירושלים
החופה בשעה 6:30 (לפני השקיעה)
ואי"ה בשמחתכם ישמח לבנו גם אנו
הורי החתן  הורי החתן
מאיר זאב כהן ורעיתו אהרן צבי לוי ורעיתו

עליה לתורה