חתונה – ליטאי 1

ליטאי 1

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~
~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~
בס"ד
נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו
בסימן טוב ובמזל טוב
בשבח והודיה להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו
מתכבדים אנו להזמינכם להשתתף
בשמחת כלולות בנינו היקרים
בנימין צבי נ"י עב"ג נעמי תחי'
שתתקיים אי"ה בשעטו"מ
ביום חמישי ט"ז אדר א' תשע"ו (25 בפברואר 2016)
באולמי כתר הרימון, רח' אהרונוביץ 10 בני ברק
החופה בשעה 18.15
נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
מאיר זאב כהן ורעיתו אהרן צבי לוי ורעיתו

עליה לתורה ליטאי 1

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם
גם אנו מתכבדים להזמינכם
להשתתף בשמחת כלולות נכדינו היקרים
הרב פסח אליהו כהן ורעיתו           הרב יוסף שלום לוי ורעיתו
הרב מאיר פרידמן ורעיתו           הרב יצחק אברהם מאיר
הגב' שפרה מרצבך תחי'
העליה לתורה אי"ה בשב"ק פרשת כי תצא
בביהכנ"ס חסידים “עבודת ישראל” קאזניץ
רח' מעוז 1 רמות א' ירושלים
תחילת התפילה בשעה 8:30
קידושא רבא לאחר התפילה