חתונה – ליטאי 2

ליטאי 2

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~
~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~
בס"ד
עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים
קול ששון  וקול שמחה
קול חתן  וקול כלה
בקהל עם נשירה עוזו נביעה רננות בעד מפעליו
עת הגיע יום שמחת כלולות בנינו היקרים
בנימין צבי נ"י עב"ג נעמי תחי'
נתכבד להזמינכם להשתתף בשמחתנו אשר תתקיים בעזהי"ת
ביום רביעי כ"ב שבט התשע"ה (11 לפברואר למניינם)
באולמי כתר הרימון, רח' אהרונוביץ 10 בני ברק
החופה בשעה 18:00 בדיוק
ובשמחתכם ישמח לבנו גם אנו
מאיר זאב כהן ורעיתו אהרן צבי לוי ורעיתו

עליה לתורה ליטאי 2

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם
גם אנו נתכבד בהשתתפותכם
בשמחת נישואי צאצאינו היקרים
הרב פסח אליהו כהן ורעיתו           הרב יוסף שלום לוי ורעיתו
הרב מאיר פרידמן ורעיתו           הרב יצחק אברהם מאיר
הגב' שפרה מרצבך תחי'
העליה לתורה אי"ה בשב"ק פרשת כי תצא
בביהכנ"ס חסידים “עבודת ישראל” קאזניץ
רח' מעוז 1 רמות א' ירושלים
תחילת התפילה בשעה 8:30
קידושא רבא לאחר התפילה