חתונה – ליטאי 3

ליטאי 3

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~
~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~

בעזהי"ת
נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו
קול ששון  וקול שמחה
קול חתן  וקול כלה
ברגשי ששון ושמחה הלל והודאה לה' הטוב על כל אשר גמלנו
נתכבד להזמינכם לגיל עמנו גיל ולהשתתף
ביום שמחת ליבם של ילדינו היקרים
בנימין צבי נ"י עב"ג נעמי תחי'
שתתקיים בעזרתו יתברך ובשעטו"מ
ביום שני ט' לחודש אלול תשע"ה (24 לאוגוסט למניינם)
באולמי כתר הרימון, רח' אהרונוביץ 10 בני ברק
החופה בשעה 6:30
ובשמחתכם ישמח לבנו גם אנו
מאיר זאב כהן ורעיתו אהרן צבי לוי ורעיתו

עליה לתורה ליטאי 2

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם
גם אנו נתכבד בהשתתפותכם
בשמחת נישואי צאצאינו היקרים
הרב פסח אליהו כהן ורעיתו           הרב יוסף שלום לוי ורעיתו
הרב מאיר פרידמן ורעיתו           הרב יצחק אברהם מאיר
הגב' שפרה מרצבך תחי'
העליה לתורה אי"ה בשב"ק פרשת כי תצא
בביהכנ"ס חסידים “עבודת ישראל” קאזניץ
רח' מעוז 1 רמות א' ירושלים
תחילת התפילה בשעה 8:30
קידושא רבא לאחר התפילה