בר מצוה – חסידי 1

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בעזהשי"ת בשבח והודיה לה' יתברך על כל הטוב אשר גמלנו הננו מתכבדים להזמין את כבודו וב"ב הי"ו להשתתף בשמחתנו שמחת הבר מצוה של בננו היקר הב' ברוך מרדכי נ"י שתתקיים בעז"ה ביום […]

בר מצוה – ליטאי 3

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בס"ד בשיר וקול תודה לקל הגומל עלינו שהחיינו וקיימנו והגיענו ליום הכנס בננו היקר ברוך מרדכי נ"י לעול תורה ומצוות בשעטו"מ הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף עמנו בשמחת הבר מצוה שתתקיים אי"ה ביום […]

בר מצוה – ליטאי 2

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בס"ד בשבח והודי'ה לה' יתברך שהגיענו ליום כניסת בננו ברוך מרדכי נ"י לעול תורה ומצוות הננו מתכבדים להזמין את קרובינו וידידינו לעלייתו לתורה אי"ה ביום שבת קודש פרשת וארא כ"ו טבת תשע"ו […]

בר מצוה – ליטאי 1

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בס"ד בשבח והודיה להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה הננו מתכבדים להזמינכם לשמחת בר המצוה של בננו היקר ברוך מרדכי נ"י שתתקיים אי"ה ביום חמישי י"ד בסיון […]

שלח נוסח עכשיו


Please leave this field empty.