חתונה – חב"ד 1

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בעזהי"ת אנו מודים לד' על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן התמים הרב מ' מנחם מנדל שיחי' עם ב"ג הכלה המהוללה מ' חנה תחי' בת הרב שלום דובער […]

חתונה – ליטאי 3

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בעזהי"ת נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו קול ששון  וקול שמחה קול חתן  וקול כלה ברגשי ששון ושמחה הלל והודאה לה' הטוב על כל אשר גמלנו נתכבד להזמינכם לגיל עמנו גיל ולהשתתף […]

חתונה – ליטאי 2

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בס"ד עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון  וקול שמחה קול חתן  וקול כלה בקהל עם נשירה עוזו נביעה רננות בעד מפעליו עת הגיע יום שמחת כלולות בנינו היקרים בנימין צבי […]

חתונה – ליטאי 1

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בס"ד נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו בסימן טוב ובמזל טוב בשבח והודיה להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו מתכבדים אנו להזמינכם להשתתף בשמחת כלולות בנינו היקרים בנימין צבי נ"י עב"ג נעמי […]

חתונה – חסידי 1

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בעזהשי"ת מהרה ה' אלוקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון  וקול שמחה קול חתן  וקול כלה ברוב שבח והודאה להשי"ת על כל הטוב והחסד שגמלנו שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה הננו […]

שלח נוסח עכשיו


Please leave this field empty.