בר מצוה – חסידי 1

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בעזהשי"ת בשבח והודיה לה' יתברך על כל הטוב אשר גמלנו הננו מתכבדים להזמין את כבודו וב"ב הי"ו להשתתף בשמחתנו שמחת הבר מצוה של בננו היקר הב' ברוך מרדכי נ"י שתתקיים בעז"ה ביום […]

בר מצוה – ליטאי 3

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בס"ד בשיר וקול תודה לקל הגומל עלינו שהחיינו וקיימנו והגיענו ליום הכנס בננו היקר ברוך מרדכי נ"י לעול תורה ומצוות בשעטו"מ הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף עמנו בשמחת הבר מצוה שתתקיים אי"ה ביום […]

בר מצוה – ליטאי 2

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בס"ד בשבח והודי'ה לה' יתברך שהגיענו ליום כניסת בננו ברוך מרדכי נ"י לעול תורה ומצוות הננו מתכבדים להזמין את קרובינו וידידינו לעלייתו לתורה אי"ה ביום שבת קודש פרשת וארא כ"ו טבת תשע"ו […]

בר מצוה – ליטאי 1

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בס"ד בשבח והודיה להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה הננו מתכבדים להזמינכם לשמחת בר המצוה של בננו היקר ברוך מרדכי נ"י שתתקיים אי"ה ביום חמישי י"ד בסיון […]

חתונה – חב"ד 1

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בעזהי"ת אנו מודים לד' על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן התמים הרב מ' מנחם מנדל שיחי' עם ב"ג הכלה המהוללה מ' חנה תחי' בת הרב שלום דובער […]

חתונה – ליטאי 3

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בעזהי"ת נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו קול ששון  וקול שמחה קול חתן  וקול כלה ברגשי ששון ושמחה הלל והודאה לה' הטוב על כל אשר גמלנו נתכבד להזמינכם לגיל עמנו גיל ולהשתתף […]

חתונה – ליטאי 2

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בס"ד עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון  וקול שמחה קול חתן  וקול כלה בקהל עם נשירה עוזו נביעה רננות בעד מפעליו עת הגיע יום שמחת כלולות בנינו היקרים בנימין צבי […]

חתונה – ליטאי 1

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בס"ד נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו בסימן טוב ובמזל טוב בשבח והודיה להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו מתכבדים אנו להזמינכם להשתתף בשמחת כלולות בנינו היקרים בנימין צבי נ"י עב"ג נעמי […]

חתונה – חסידי 1

~ העתק את הטקסט למטה ולחץ על הכפתור שלח נוסח, והדבק את הטקסט בתוכן ~ ~ לאחר העברה לתוכן, ניתן לשנות את הטקסט ~ בעזהשי"ת מהרה ה' אלוקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון  וקול שמחה קול חתן  וקול כלה ברוב שבח והודאה להשי"ת על כל הטוב והחסד שגמלנו שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה הננו […]

שלח נוסח עכשיו


Please leave this field empty.