הזמנה מתקפלת חמים פשתן ומעטפה תואמת

גודל הזמנה:

12.5/17.5 ס"מ

גודל מעטפה:

13.3/18.3 ס"מ

לקטלוג הניירות

לקטלוג המעטפות

למגוון הפונטים

למגוון הנוסחים

לפרטים והזמנה