הזמנה מתקפלת  מנייר חמים חלק מלווה בהזמנת השתתפות בסעודה ומעטפה תואמת.

גודל הזמנה:

13.5/19 ס"מ

גודל מעטפה:

14/20 ס"מ

לקטלוג הניירות

לקטלוג המעטפות

למגוון הפונטים

למגוון הנוסחים

לפרטים והזמנה