הזמנה מתקפלת עם לשונית ללא צורך במעטפה
מנייר מונקן פיור קרם.

גודל הזמנה:

12/20 ס"מ

לקטלוג הניירות

לקטלוג המעטפות

למגוון הפונטים

למגוון הנוסחים

לפרטים והזמנה