הזמנה מהודרת וגדולה עשויה משלש שכבות ומודפסת בשיטת עלבלט  ומלווה בכרטיסים נוספים ומעטפה תואמת.

גודל הזמנה:

16.5/24.5 ס"מ

גודל מעטפה:

17.8/25.4 ס"מ

לקטלוג הניירות

לקטלוג המעטפות

למגוון הפונטים

למגוון הנוסחים

לפרטים והזמנה