הזמנה מתקפלת  מנייר חמים לבד עם הטבעת מונוגרם בחזית מלווה בכרטיס תודה ומעטפה תואמת.

גודל הזמנה:

14.5/22 ס"מ

גודל מעטפה:

15.3/23 ס"מ

לקטלוג הניירות

לקטלוג המעטפות

למגוון הפונטים

למגוון הנוסחים

לפרטים והזמנה