חומות ירושלים

הזמנה אלגנטית הבנויה משלש שכבות בשילוב חבק הכולל תווית של ירושלים בריקועי זהב.
כרטיס נלווה משמש להזמנת אלה מידידיכם המוזמנים לעלייה לתורה או לשמחה משפחתית נוספת.
ניתן גם להכין כרטיס לצורך משלוח מכתבי תודה על ידי בר המצווה לאורחיו.

גודל הזמנה:

14.3/23.3 ס"מ

גודל מעטפה:

14.5/24.2 ס"מ

גודל כרטיס נלווה:

8.5/12.5 ס"מ

גודל מעטפה לכרטיס נלווה:

9.2/13 ס"מ

לקטלוג הניירות

לקטלוג המעטפות

למגוון הפונטים

למגוון הנוסחים

לפרטים והזמנה