ירושלים על ראש שמחתי

הזמנה יוקרתית הכוללת הבלטה והטבעה אמנותית של ירושלים כשהרקע השחור הדומיננטי מעניק להזמנה נופך קלאסי ונוכחות.
את נוסח ההזמנה נדפיס עבורכם בדפוס בולט הניתן לתחושה באצבעות.
כרטיס נלווה משמש להזמנת אלה מידידיכם המוזמנים לעלייה לתורה או לשמחה משפחתית נוספת.
ניתן גם להכין כרטיס לצורך משלוח מכתבי תודה על ידי בר המצווה לאורחיו.

גודל הזמנה:

15/23 ס"מ

גודל מעטפה:

15.7/23.3 ס"מ

לקטלוג הניירות

לקטלוג המעטפות

למגוון הפונטים

למגוון הנוסחים

לפרטים והזמנה