הזמנה מהודרת עם תווית שמות הזוג מוצמדת  במרכז בשילוב עיטור התואם לגוון הנייר.
ניתן לצרף כמו בתמונה, כרטיסים נילווים לסעודת מצוה, שבת חתן או כרטיס אישי מרהיב.

מפרט ההזמנה:

מעטפה מנייר חמים לבד, הזמנה שתי שכבות: שכבה תחתונה מנייר נר בהיר, שכבה עליונה מנייר חמים לבד.

גודל הזמנה:

15.4/15.4 ס"מ

גודל מעטפה:

16/16 ס"מ

גודל כרטיס נלווה:

8.5X12.5 ס"מ

גודל מעטפה לכרטיס נלווה:

9.2X13 ס"מ

לקטלוג הניירות

לקטלוג המעטפות

למגוון הפונטים

למגוון הנוסחים

לפרטים והזמנה